Putování časem

Foto z akce:

hawek.rajce.idnes.cz/Putovani_casem_2016


stremcha.rajce.idnes.cz/Putovani_casem_2016

  

28.5.2016 - "PUTOVÁNÍ ČASEM" - akce nejen pro malé děti, své si určitě našli i "puberťáci" a rodiče 

Otázky a odpovědi z kvízů:

Pravěk - 1. Kdy žili lovci mamutů? - a) 35 000 let před n.l.; 2. Kdo uměl na našem území první rozdělat oheň? - a) Homo Erectus; 3. Věstonická Venuše je? b) hliněná soška. 

Sparta - Starověké Řecko - 1. Čím byla charakteristická výchova dětí ve Spartě? - b) vše bylo podřízeno výcviku k boji; 2. Jak zacházeli Sparťané s neduživými dětmi? - a) pohodili je do Taigetských hor; 3. Kde se odehrávala bitva, v níž statečně bojoval spartský král Leonidas se svými 300 věrnými proti přesile Peršanů? - d) v Thermopylské soutězce; 4. Jak se jmenoval vládce bohů a jeho manželka ve Starověkém Řecku? - c) Zeus a Héra

Karel IV - 1. Rok narození Karla IV? - b) 1316; 2. Kdy byl položen základní kámen na Karlův most? - c) 1357; 3. Která žena byla první manželka Karla IV.? - d) Blanka z Valois; 4. Která jeho stavba se stavěla nejdéle? - b) Svatovítská katedrála

Jan Amos Komenský - 1. Co znamená Orbis Pictus? - b) Svět v obrazech; 2. Jak se říkalo J.A.Komenskému? - b) učitel národů; 3. Kde se narodil J.A.K.? - a) na Moravě; 4. Do které země odešel J.A.K. po bitvě na Bílé hoře? - c) do Polska

1. - 3. průmyslová revoluce - 1. Kdy byla vynalezena 1. parní lokomotiva? - b) 1804; 2. Jak se jmenoval vynálezce parního stroje? -  b) James Watt; 3. Kdo vynalezl žárovku? - a) Thomas Alva Edison; 4. Který rok je považován za zrod 3. pr. revoluce? - c) 1969

2. světová válka - 1. Čím začala 2.sv.válka? - c) přepadením Polska; 2. Kdo přepadl americkou leteckou základnu Pearl Harbor, čímž vstoupily USA do 2.sv.války? -  d) Japonsko; 3. Kdo provedl v Praze atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha? - a) parašutisté Gabčík a Kubiš; 4. Kde byly svrženy první atomové bomby? - b) na Hirošimu a Nagasaki

Nejvíce bodů mohlo být 53. 

1. místo - 44 bodů - Petra Šotolová a Jéňa Jindra; 2. místo 43 bodů - Antonín Darvaš; 3. místo - 42 bodů - Z. Najman a Anička Jindrová; 4. místo - 41 bodů - Jiří Ritter a Nikolas Osifčín; 5. místo - 39 bodů - Eva Šotolová, Ewa Tarantová, Nikča Tarantová a Fanda Horák; 6. místo - 38 bodů - Zuzana Havrdová a Ruda Horák; 7. místo - 37 bodů - Kateřina Petržíková, Lucie Klimešová, Adam (Remeš) a Pavla Šotolová; 8. místo - 36 bodů - Míra Dudáček a Jan Dvořák; 9. místo - 35 bodů - Anička a Martin (Teborovi) a Kateřina Klimešová; 10. místo - 34 bodů - Adéla Šplíchalová, Danielka (Kulhavá), Ríša Kuhn, M+M+A a Marek Chovan

Jména v závorkách nešla přečíst, za případné nesrovnalosti se omlouváme :-) Nejméně bodů bylo 11.

Řešení otázky z plakátu - Neandrtálec, Tutanchamon, Galius Julius Caesar, Karel IV., Jan Žižka, J. A. Komenský, Indián, Albert Einstein, Winston Churchill - vítězové - Ruda Horák, Pavla Endrlová a Michaela Ritterová