Kotlíkové guláše - 25.6.2022

Pravidla soutěže

- vaření vepřového guláše ve 30l kotlících na otevřeném ohni v limitu 3 hodin

- soutěží maximálně 10 družstev, o účastnících rozhodne datum a čas, kdy bude doručena přihláška, ostatní se stávají náhradníky

- guláše prodává spolek STŘEMCHA, z. s.

- všechny družstva obdrží cenu, první tři cenu + pohár

 

- 11.30 nástup družstev, vylosování soutěžních míst

- 11.45 výdej masa a zatopení na ohništi

- 12.00 odstartování soutěže

- 15.00 ukončení vaření, začátek prodeje guláše

- 18.00 vyhodnocení

 
 
Soutěžní družstva:
1. Hoši od našich
2. Hasiči
3. Punčochy
4. Jahoda team
5. Parta od Čapka
6. Bazilišci
7. Mogul
8. Gulantní záležitost
9. Kočičáci
10. Souvraťáci
 
Pokud by jste měli zájem přihlásit se do soutěže, vyplňte přihlášku a můžete se stát náhradníkem, kdyby někdo ze soutěžících odstoupil.